Voorwaarden gemeente Katwijk

Op basis van deze regeling kan subsidie worden verleend aan de eigenaar van een gebouw, of aan de huurder van een gebouw met schriftelijk akkoord van de verhuurder, ter tegemoetkoming in de kosten van de aanleg van een groen dak, met de volgende voorwaarden en verplichtingen:

  • de minimaal aangelegde groene oppervlakte is 5 m2;
  • het groene dak moet minstens 5 jaar in goede staat blijven; de verstrekte subsidie kan gedeeltelijk of geheel worden teruggevorderd indien dit niet gebeurt;
  • het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van het groene dak dienen deugdelijk, in overeenstemming met de bouwregelgeving en zorgvuldig te worden uitgevoerd;
  • de aanvrager is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste vergunning(en); subsidieverlening biedt geen garantie dat de vereiste vergunningen worden verleend.

De volledige regeling kunt u raadplegen via: Subsidieregeling Groene Daken


Maak van uw dak een groendak!